Om

  • En person som är sjukskriven en längre tid kan få ersättning från olika håll. Detta beroende på val av försäkring, hur länge man är sjukskriven och inkomstnivå.
  • Den som ska anlita en bostadsmäklare i samband med sin bostadsförsäljning har ofta frågor och funderingar, som vad innebär det att mäklaren tar provision?
  • Som förälder så måste man ändra fokus från sig själv till fokus på familjelivet och barnen. En viktig del i en barnfamiljs ekonomi är föräldraförsäkringen.
  • Av alla de personer som är yrkesverksamma i Sverige så är ett stort antal anslutna till en fackförening eller fackförbund.
  • Ofta är en skilsmässa slutet på en lång process där man till sist insett att äktenskapet inte fungerar längre och att man snarast möjligt vill börja om sitt nya liv.
  • Den som är utländsk medborgare men som av någon anledning vill bo i Sverige, antingen tillfälligt eller permanent, måste ansöka om uppehållstillstånd.

Här på sidan får du svar på frågorna ovan och mycket mer som kan vara bra att veta som konsument och medborgare idag. Du får även ett par tips på hur du kan skydda dig mot arbetslöshet.