Gårsingeholmsfjärden i Mälaren vid Strängnäs 6-7 januari 2009